Termeni de utilizare

   Site-ul www.gdsoft.ro este proprietatea S.C. DataSoft NET S.R.L, demumită în continuare DataSoft NET. Acest document stabileşte termenii şi condiţiile utilizării site-ului.

   Accesul şi utilizarea site-ului www.gdsoft.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la servicii, presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea lor.

1. Accesul

   Scopul permis pentru utilizarea acestui site, este obţinerea de informaţii referitoare la produsele şi serviciile distribuite, precum şi informaţii de uz general. Orice utilizare în alte scopuri nu este permisă.

   DataSoft NET nu este responsabilă de daunele de orice natură, materială sau imaterială, directe sau indirecte, cauzate terţilor, ce rezultă din utilizarea sau exploatarea site-ului în sine sau a unuia din elementele sale, oricare ar fi cauza şi locul de producere a acestora.

   Prin termenul "utilizator" al acestui site, se înţelege orice persoană fizică sau juridică care îl va accesa.

2. Drepturi de autor

   DataSoft NET oferă acces liber la site-ul www.gdsoft.ro. Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de DataSoft NET sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris al DataSoft NET sau al partenerilor săi.

   Conţinutul acestui site, textele, grafică, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea DataSoft NET sau a clienţilor săi.

   Crearea de legături ale acestui site cu alte site-uri, fără un acord prealabil scris, nu este recomandată. DataSoft NET nu îşi asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat şi îşi rezervă dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare, dacă acest lucru se întâmplă.

   Terţe părţi pot furniza, autorizat, prin intermediul site-ului, legături (link-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web (ex. Facebook, Google, Youtube etc). DataSoft NET nu garantează, nu este şi nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de formă, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. DataSoft NET nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.

   Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de DataSoft NET prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

   DataSoft NET îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului său securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita DataSoft NET sau partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acesteia.

   Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenţa instanţelor de drept comun din România.

3. Reguli de utilizare

   Nu sunt permise:

- copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site, fără acordul DataSoft NET;

- încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;

- încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua DataSoft NET, încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua DataSoft NET sau accesarea serverelor sau serviciilor, fără autorizaţie;

- folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri de tip "spamming", în afară de trimiterea de e-mailuri justificate, care au legătură cu activitatea comercială.

   DataSoft NET va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de situaţii care pot atrage după sine răspunderea civilă sau penală.

4. Disponibilitatea serviciului

   DataSoft NET îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

   DataSoft NET nu este răspunzător faţă de utilizator, orice terţă persoană fizică, juridică sau instituţie, pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

   DataSoft NET poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.

5. Exonerarea de răspundere

   Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi şi că sunteţi de acord că utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. DataSoft NET este exonerat în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.

   DataSoft NET nu oferă nici o garanţie că:

- informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră;

- serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

- rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;

- calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, vă satisface toate cerinţele;

   În cazul detectării unor eroari de programare, vă rugăm anunţaţi deţinătorul prin formularul disponibil la rubrica "contact".

   Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului acestuia.

6. Limitarea răspunderii

   DataSoft NET nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi rezultate din:

- utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;

- costul procurării de bunuri sau servicii, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii;

- acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

- declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;

- orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

   Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat de DataSoft NET, de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa existenta în secţiunea "contact".

   Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. DataSoft NET îşi rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

   Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii.

7. Confidenţialitatea

   Informaţiile puse la dispoziţia site-ului DataSoft NET pentru a putea primi sau utiliza unele servicii, sunt protejate în condiţiile legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

   Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord că datele personale pe care le înregistrează să fie copiate în baza de date DataSoft NET şi acceptă să primească mesaje cu privire la produse şi servicii, promoţii, concursuri sau orice alte acţiuni, desfăşurate în viitor de către DataSoft NET sau de partenerii săi agreaţi.

   După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziţie un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate accesului la serviciile www.gdsoft.ro.

   În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, DataSoft NET nu îşi asumă nici o responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea.

   La solicitarea explicită a utilizatorului, DataSoft NET se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, stearge datele personale ale utilizatorului şi să înceteze prelucrarea acestora, în mod gratuit, conform dispoziţiilor legii 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

   aDataSoft NET nu răspunde de atacurile de orice fel, având ca scop furtul sau compromiterea datelor. În acest sens vă asigurăm că facem toate eforturile, ca informaţiile să fie stocate în siguranţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

   Dacă utilizatorii site-ului trimit materiale nesolicitate, DataSoft NET îşi rezervă dreptul de a ignora aceste materiale şi de a informa autorităţile competente, dacă contravin legilor în vigoare.

   La înregistrare, utilizatorii au posibilitatea să aleagă numele de utilizator (username) şi parola (password). Utilizatorii acceptă să nu împrumute niciodată datele de autentificare unui alt utilizator, pentru propria protecţie şi pentru validitatea informaţiilor.

   Www.gdsoft.ro poate folosi "cookies" pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin nici un fel de date personale ale utilizatorului şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcţioneze parţial sau în totalitate. Pentru detalii suplimentare puteţi consulta secţiunea "politică cookies" prezenta în site.

   Pe site-ul www.gdsoft.ro pot fi prezente reclame şi/sau legături către păgâni ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul DataSoft NET şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

8. Actualizări

   DataSoft NET îşi rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul afişării.

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.